เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

รถยนต์สวัสดิการ

     วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ส่งมอบรถยนต์สวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. ให้กับ นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ประธานคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อใช้ในกิจกรรมของสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. โดยกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์สวัสดิการฯ ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 

 

 

car 00

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง