เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

ใบขอใช้รถยนต์สวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส.
แบบขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ สำนักงาน ป.ป.ส. กรณีรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ในสถานพยาบาล
แบบขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ สำนักงาน ป.ป.ส. กรณีสมาชิกสมทบ/บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม
หนังสือมอบอำนาจ กรณีรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ
 
 
Powered by Phoca Download

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง