เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

ห้องพยาบาล

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เลขาธิการ ป.ป.ส. (นายวิชัย ไชยมงคล) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดห้องพยาบาล สำนักงาน ป.ป.ส. บริเวณอาคาร 2 ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ในดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้รับการบริจาคเงินจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องในงาน “ครบรอบ ๔๕ ปี วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.” เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวัสดุ อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์ยา ให้บริการได้แก่ รถเข็นผู้ป่วย (วีลแชร์) เครื่องวัดความดันสอดแขน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดน้ำหนักส่วนสูง BMI เทอร์โมมิเตอร์ยิงหู และยาสามัญประจำบ้าน

 

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง