เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

การจ่ายเงินเดือน 2 รอบ เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ข่าวจากกรมบัญชีกลาง การจ่ายเงินเดือน 2 รอบ เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำ

 • ข้าราชการ เริ่มมกราคม 2567
 • ลูกจ้างประจำเริ่มมีนาคม 2567
 • บำนาญและพนักงานราชการไม่เข้าร่วมโครงการ

 

รวมคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ที่หลายคนสงสัย

 1. การจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ข้าราชการทุกคนต้องแสดงความประสงค์หรือไม่?
 2. ลูกจ้างประจำจะขอรับเงินค่าจ้าง 2 รอบได้หรือไม่?
 3. ข้าราชการบำนาญจะได้รับเงินบำนาญ 2 รอบด้วยหรือไม่?
 4. กำหนดวันรับเงินเดือน 2 รอบเป็นวันใดบ้าง?
 5. หากเลือกรับเงินเดือน 2 รอบแล้ว อยากกลับมารับ 1 รอบเหมือนเดิมทำได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร?
 6. การยื่นแบบแสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ จะต้องยื่นแบบแจ้งได้ที่ใด?
 7. เจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการมีความกังวลว่าจะต้องทำงานมากขึ้น เพราะต้องจ่ายเงินเดือน 2 ครั้ง ทางกระทรวงการคลังมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร?
 8. กระทรวงการคลังได้มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่?

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง