เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

นายจัด นุ่นเกิด บิดาของ นางสาวมนัสนันท์ นุ่นเกิด (อ้อม) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพบ. ได้ถึงแก่กรรม

📌 ขออนุญาตแจ้งข่าว 📌

นายจัด นุ่นเกิด บิดาของ นางสาวมนัสนันท์ นุ่นเกิด (อ้อม) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพบ. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดจำปาวณาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

📌 กำหนดรดน้ำศพ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
📌 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. (สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพ วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)
📌 กำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

◾ขอแสดงความเสียใจกับนางสาวมนัสนันท์ นุ่นเกิด (อ้อม) และครอบครัว มา ณ โอกาสนี้◾

🔹️คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. 🔹

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง