เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

นางศรียรัตน์ สุวจิตตานนท์ มารดาของนางสุภาพร สวัสดิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (พี่จิ๋ว) สังกัด สยศ. ได้ถึงแก่กรรม

นางศรียรัตน์ สุวจิตตานนท์ มารดาของนางสุภาพร สวัสดิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (พี่จิ๋ว) สังกัด สยศ. ได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โดยสวดพระอภิธรรม 1 คืน (ที่บ้าน)

มีกำหนดการ ดังนี้
◾ กำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.
ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

◾ พิธีฌาปนกิจ (เมรุ 2) ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.

◾ขอแสดงความเสียใจกับนางสุภาพร สวัสดิชัย (พี่จิ๋ว) และครอบครัว มา ณ โอกาสนี้◾

🔹️คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. 🔹

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง