เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ สโมสรสำนักงาน ป.ป.ส. และ ONCB Canteen

oncblogo

ประกาศสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ สโมสรสำนักงาน ป.ป.ส. และ ONCB Canteen

ประกาศสวัสดิการ สำนักงาน ป.ป.ส. เรื่องรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2567.pdf

ใบสมัคร-รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2567.pdf

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง